Blog

Uitspraak Rechtbank boete aan Daisycon over spam

  |   Nieuws

ACM heeft terecht boetes opgelegd aan Daisycon voor de overtreding van het spamverbod. Dat is de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 19 mei 2016 over de spamboete dieACM  aan Daisycon b.v. had opgelegd. Wel matigt de rechtbank  de boete voor overschrijding van de redelijke termijn.

Wat vond de rechtbank?

De rechtbank bevestigt het oordeel van ACM dat Daisycon in drie verschillende rollen het spamverbod heeft overtreden. De rechtbank vindt dat Daisycon als zowel adverteerder, publisher én affiliate netwerk verantwoordelijk is voor het naleven van het spamverbod. Daisycon moet dan ook in al deze rollen bewijzen dat de ontvangers toestemming hebben gegeven voor de verstuurde e-mailberichten. Daar is Daisycon niet in geslaagd.

Ook vindt de rechtbank het terecht dat ACM de feitelijk leidinggevende verantwoordelijk houdt voor de overtredingen. Verder vindt de rechtbank dat niet vaststaat dat alle personen die ACM heeft onderzocht, abonnee zijn. Er blijven echter voldoende abonnees over om een overtreding van het spamverbod vast te stellen.

Boetes

De rechtbank vindt de boetes niet onevenredig hoog zijn. Wel had ACM de boetes voor de overtredingen in de rol van adverteerder en publisher samen  moeten nemen. Omdat de boetes opgeteld niet boven het boetemaximum uitkomen heeft dit geen gevolgen voor de boetehoogte. De rechtbank verlaagt de opgelegde boetes wel omdat ze vindt dat de redelijke termijn is overschreden als gevolg van de lange duur van de besluitvorming en gerechtelijke procedure. De rechtbank stelt het totaalbedrag van de boetes vast op € 795.000

Achtergrond

Daisycon was als affiliate netwerk betrokken bij de verzending van in totaal ruim twee miljard ongevraagde commerciële e-mailberichten zonder dat de toestemming van ontvangers daarvoor is aangetoond. Daarnaast konden de ontvangers zich niet effectief afmelden voor de commerciële e-mails. Daisycon speelde bij het versturen van de spam als affiliate netwerk een centrale rol.

ACM heeft in eerdere zaken boetes opgelegd aan publishers en adverteerders wegens overtreding van het spamverbod. In deze zaak heeft ACM ook een affiliate netwerk beboet. Een affiliate netwerk vormt dé schakel tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Door tussenkomst van het netwerk kunnen zij elkaar vinden en kan promotiemateriaal van adverteerders op een snelle manier worden verspreid onder een grote groep consumenten. Er zijn tussen de tien en vijftien van deze affiliate netwerken actief in Nederland. Uit de uitspraak blijkt dat naast de adverteerders en de publishers ook de affiliate netwerken ervoor verantwoordelijk zijn dat op een juiste manier toestemming is verkregen voor het versturen van ongevraagde commerciële e-mailberichten.

Daisycon heeft 6 weken de tijd om tegen de beslissing van de Rechtbank hoger beroep aan te tekenen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Bron ACM

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam