Blog

Telecombranche krijgt aanbeveling van de Reclame Code Commissie

  |   Nieuws

De consument moet online beter geïnformeerd worden over de gebruikelijke constructie dat een mobiel abonnement na afloop van de gekozen looptijd van 1 of 2 jaar niet automatisch stopt, maar moet worden opgezegd. De Commissie wil uiterlijk eind maart in alle online bestelprocedures van mobiele telefoonabonnementen terug kunnen lezen dat het abonnement stilzwijgend verlengd wordt na de gekozen 1 of 2 jaar én op welke wijze je het abonnement daarna wel kan opzeggen.

Misleidende reclame

De aanleiding van deze branche brede aanbeveling betreft een consumentenklacht over een online advertentie van een telecomprovider. De klacht luidde dat op de website van de betreffende telecomprovider telefoonabonnementen voor 1 of 2 jaar worden aangeboden, terwijl in de algemene voorwaarden staat dat het hier in feite gaat om een contract voor onbepaalde tijd met een minimumduur van 1 of 2 jaar. Dat is misleidende reclame, aldus de klager.

Extra zware informatieplicht

Er geldt een extra zware informatieplicht voor aanbiedingen op websites. Onderdeel van de informatieplicht is het geven van alle essentiële informatie, inclusief de duur van de overeenkomst volgens de Nederlandse Reclame Code. Dit leidt er volgens de Commissie toe dat de consument moet worden geïnformeerd over:

  • het feit dat het telefoonabonnement niet tussentijds op te zeggen is;
  • de wijze waarop het voor onbepaalde tijd voortgezette abonnement vervolgens kan worden opgezegd en welke opzegtermijn geldt.

Dat het voor de consument niet wenselijk is dat een abonnement vanzelf stopt na afloop van de minimum  looptijd, erkent ook de Commissie, maar dat ontslaat de adverteerder niet van de plicht de consument te laten weten hoe de vork in de steel zit. De klager is door de voorzitter en later ook door de Commissie in het gelijk gesteld.

Niet alleen in de algemene voorwaarden

De informatie werd door de telecomprovider overigens wel gegeven, maar alleen in de algemene voorwaarden. En dat is niet genoeg. De Commissie geeft aan dat de consument deze informatie moet kunnen zien en lezen onmiddellijk voordat hij online een bestelling plaatst, zonder de pagina te hoeven verlaten. Bijvoorbeeld door het opnemen van de informatie in de advertentie of op de bestelpagina nadat op de bestelknop is gedrukt.

Branche-brede aanbeveling

De voorzitter (bevestigd door de Commissie) heeft ervoor gekozen om de aanbeveling niet te beperken tot die ene telecomprovider. Omdat ook andere telecomproviders op dezelfde wijze reclame maken voor (dezelfde constructie van) mobiele telefoonabonnementen, doet hij de aanbeveling aan de hele branche.

Uiterlijk eind maart 2016 moet in alle reclame-uitingen tijdig (voordat de bestelling wordt geplaatst) alle hierboven genoemde informatie worden gegeven. Het is aan de adverteerder zelf om te bepalen op welke wijze gevolg wordt gegeven aan de aanbeveling van de Commissie.

Lees de gehele uitspraak hier na.

Nederlandse Reclame Code 

In de Nederlandse Reclame Code staan de regels waaraan reclame-uitingen moeten voldoen voor wat betreft de inhoud en verspreiding. De regels zijn tot stand gekomen in overleg tussen adverteerders, reclameadviesbureaus en media. De Reclame Code Commissie behandelt de klachten die binnenkomen van consumenten, bedrijven of andere organisaties over reclame-uitingen door te toetsen of de reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code.

Bron: DDMA