Nieuwe boetebeleidsregels ACM gelden per 1 augustus

  |   Nieuws

De nieuwe boetebeleidsregels van toezichthouder ACM zijn per 1 augustus 2014 in werking getreden. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken. De Boetebeleidsregel ACM 2014 betreft bestuurlijke boetes voor overtredingen op het gebied van aanbestedingen en kartelvorming. De vernieuwing geldt vooral de wijze waarop clementieregels worden toegepast. Hierover heeft EZ tussen 16 mei en 13 juni een publieke consultatie gehouden.

De nadruk bij de wijziging ligt op boete-immuniteit (een boetevermindering van 100%) en een trapsgewijze boetereductie voor ondernemingen die hun kartel aanmelden bij de ACM. De clementieregels waren opgenomen in de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM. Er is volgens EZ voor gekozen om de clementieregels in een aparte beleidsregel op te nemen, omdat dit beter aansluit bij de Europese regels.

Het bieden van een lagere of zelfs geen boete, moet het aantrekkelijker maken om een clementieverzoek in te dienen. Dit heeft een positief effect op de pakkans en daarmee op de afschrikkende werking van het toezicht van de ACM, aldus EZ. Er worden vier categorieën boetes genoemd, met boetes van 0 – 50.000 euro; 40.000-150.000 euro; 100.000-300.000 euro;150.000-450.000 euro.

Bron:Telecompaper.com