Inval kartelpolitie bij energieveilers

  |   Nieuws

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de kartelpolitie, is onlangs binnengevallen bij een onbekend aantal aanbieders van energieveilingen. De ACM vermoedt dat er verboden prijsafspraken zijn en consumenten worden misleid. De ACM deed de invallen naar aanleiding van onderzoek door RTL Nieuws.
Consumentenclubs, kranten, damesbladen: allemaal organiseren ze energieveilingen of collectieve inkoopregelingen. De organisatoren verzamelen een grote groep consumenten en energieleveranciers wordt vervolgens gevraagd een aanbod voor de hele groep tegelijk te doen. De leverancier die het beste bod doet, sleept de deal binnen.

Maar het beste bod is niet altijd het voordeligste bod. Want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat bij de energie-acties van Vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, ANWB en Telegraaf soms vóóraf een zogenoemd streefgetal of vast kortingspercentage wordt bepaald. In de praktijk werkt dat bijna altijd als een bodemprijs.

Ongeldig


Biedt een energieleverancier die ‘bodemprijs’, dan sleept hij de deal binnen. Maar wil hij mínder dan die ‘bodemprijs’ bieden, dan kan dat niet altijd. Het is dan dus onmogelijk om consumenten een beter bod te doen dan vooraf is afgesproken. 

Zo is te lezen in dit stuk dat RTL Nieuws in handen kreeg: “Het streefgetal is vastgesteld op 124,96 euro op maandbasis. (…) Indien er lager wordt geboden, dan wordt het bod als ongeldig gekwalificeerd.” 

Aandringen energieleveranciers


RTL Nieuws sprak de afgelopen weken met negen bronnen binnen de energiesector. Vier van hen zeggen dat die ‘bodemprijs’ er is gekomen na aandringen van energieleveranciers. Toen die ‘bodemprijs’ er nog niet was, boden energieleveranciers volgens de bronnen namelijk geregeld zúlke lage prijzen dat ze verlies maakten op de energie-acties. Zij klaagden bij de organisatoren dat het zo niet langer kon en dreigden niet meer aan de energie-acties deel te nemen. Daarop werd besloten voortaan vóóraf een ‘bodemprijs’ te bepalen

Volgens Hans Vedder, hoogleraar Mededingingsrecht, heeft deze constructie ‘trekken van kartelvorming’: “Het kartelverbod gaat uit van ondernemingen die zelfstandig hun gedrag op de markt, zoals hun prijsstelling, bepalen. Als een veilingorganisator een minimumprijs vaststelt, zeker als dat gebeurt na druk van de energieleveranciers, dan is dat zeer problematisch. Het haalt de prikkel voor scherper bieden weg uit de markt en als er maar een beperkt aantal leveranciers deelneemt aan deze veiling is het zelfs mogelijk dat de prijzen onderling kunnen worden afgestemd. Het is hoe dan ook niet in het belang van de consument.”

ZIE OOK: ‘BODEMPRIJS NIET IN STRIJD MET REGELS’

Vereniging Eigen Huis, Sloop de Crisis, ANWB en Telegraaf bevestigen aan RTL Nieuws dat bij hun energie-acties met een streefgetal of vast kortingspercentage is gewerkt. Maar ze ontkennen met klem dat dat in strijd is met de mededingingsregels. 

Autoriteit Consument en Markt betwijfelt dat. “Uit de informatie waarover wij nu beschikken maken we op dat bij sommige veilingen partijen mogelijk hebben samengespannen”, zo laat een woordvoerder weten. “Dat is niet eerlijk… en mogelijk misleidend voor consumenten.” Mocht de ACM misstanden constateren dan kan ze hoge boetes opleggen.