Blog

Consumenten beter beschermd tegen ongewenst langdurig contract

  |   Nieuws

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft acht bedrijven die veel gebruik maakten van telemarketing gedwongen hun wervingspraktijk aan te passen. Zes telecombedrijven hebben hun klantenwerving via telemarketing aangepast aan de geldende regels, twee andere bedrijven buiten de telecom zijn gestopt met klantenwerving via telemarketing. Het resultaat hiervan is, dat consumenten minder snel een ongewenst contract zullen afsluiten. ACM had met name bezwaren tegen de manier waarop de bedrijven de nieuwe regels voor schriftelijke instemming bij telemarketing toepasten. De eis van schriftelijke instemming bij telefonische werving voor bijvoorbeeld telecom- of energiecontracten is ingevoerd om te voorkomen dat consumenten ongewild vast zitten aan een overeenkomst.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “De wet beschermt consumenten tegen het ongewenst telefonisch afsluiten van langdurige contracten. De consument krijgt nu extra tijd om na te denken over het aanbod. Wij zagen dat de bedrijven vooral bij een digitale bevestiging van het aanbod de regels niet goed toepasten. Dat de wervingspraktijk van deze bedrijven is aangepast is winst voor consumenten.”

ACM heeft onderzoek gedaan bij bedrijven die grootschalig telemarketing inzetten om klanten te werven voor langlopende contracten, zoals voor energie en telecom. Van de acht onderzochte bedrijven hebben zes ondernemingen hun wervingspraktijk aangepast en twee ondernemingen hun telemarketingactiviteiten gestaakt. Onder andere via meldingen bij ConsuWijzer zal ACM de wervingspraktijken in de gaten houden.

Nieuwe regels telemarketing

In juni 2014 zijn nieuwe Europese consumentenregels van kracht geworden. Om de klachten over het ongewild telefonisch afsluiten van langdurige contracten te stoppen, heeft de wetgever toen het ‘schriftelijkheidsvereiste’ ingevoerd. Dit houdt in dat de overeenkomst pas is afgesloten nadat de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd. De consument krijgt daarmee tijd om na te denken over het aanbod en of hij er al dan niet mee akkoord gaat.

Om ervoor te zorgen dat de wervingspraktijken van de bedrijven aan de nieuwe regels zouden voldoen, heeft ACM een aantal bedrijven gecontroleerd die telemarketing inzetten voor klantwerving. Omdat er veel onduidelijkheid bestond over de manier waarop bedrijven aan de nieuwe regels kunnen voldoen, heeft ACM aangegeven:

  • Dat elektronische instemming gelijk staat aan schriftelijke instemming mits aan enkele wettelijke voorwaarden is voldaan, bijv. dat consumenten bewijs moeten hebben van hun eigen instemming;
  • Dat de consument na het telemarketinggesprek in de gelegenheid moet worden gesteld het aanbod te lezen;
  • Dat het formulier waarmee de overeenkomst kan worden ontbonden in alle gevallen actief verstrekt moet worden.

Bron ACM