Blog

Camera

ACM tikt weer energiebedrijven op de vingers voor onjuiste informatie

  |   Nieuws

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs drie energiebedrijven op de vingers getikt, omdat zij de informatie voor consumenten op hun website niet op orde hadden. Met een last onder dwangsom dwong ACM twee bedrijven hun informatie aan te passen. Eind vorig jaar had ACM met de sector afgesproken dat zij hun informatie in lijn zouden brengen met de regels. De toezichthouder had toen ook aangekondigd hierop te zullen handhaven. In dat kader zijn eerder vier en nu drie energiebedrijven op de vingers getikt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het is teleurstellend dat we nu toch weer moeten handhaven. ACM blijft optreden tegen bedrijven die hun klanten niet juist of niet volledig informeren. Duidelijke informatie is essentieel voor consumenten om te kunnen vergelijken en een keuze te kunnen maken.” De bedrijven waartegen ACM nu is opgetreden zijn Partner Energie B.V., actief onder de naam Gewoon Energie, en Flexenergie B.V., bekend als Energieflex. Het derde bedrijf had de informatie tijdig aangepast.

Wat ging er mis?

ACM heeft geconstateerd dat Gewoon Energie consumenten niet duidelijk informeerde over het feit dat het bedrijf optreedt als wederverkoper voor energieleverancier Anode. Bovendien gaf het bedrijf onjuiste en onduidelijke informatie over de bedenktijd die consumenten hebben als ze een contract afsluiten. Om het bedrijf te dwingen de informatie aan te passen heeft ACM een last onder dwangsom opgelegd. Gewoon Energie heeft ervoor gekozen de website offline te halen.

Energieflex was onduidelijk over de netbeheerkosten die alle consumenten moeten betalen. Het bedrijf informeerde daarnaast niet duidelijk over de bedenktermijn. Tot slot voldeed hun rekenmodule niet aan het zogenaamde Aanbod op Maat, waarmee consumenten kunnen berekenen wat ze gaan betalen op basis van hun verbruik. Om ervoor te zorgen dat Energieflex de informatie aanpast heeft ACM een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf heeft de opgedragen wijzigingen inmiddels doorgevoerd.

Het derde bedrijf vermeldde de netbeheerkosten niet goed. Dit bedrijf heeft de informatie op verzoek van ACM tijdig aangepast waardoor een last onder dwangsom niet nodig was.

Waarom treedt ACM hiertegen op?

De wet schrijft voor dat energiebedrijven hun klanten volledig en correct informeren. Daarnaast hebben alle energiebedrijven zich verplicht een Aanbod op Maat aan te bieden, waarmee consumenten de aanbiedingen van verschillende bedrijven goed kunnen vergelijken. Dit is geregeld in de gedragscode van brancheorganisatie Energie Nederland.

De handhavende acties van ACM hebben ertoe geleid dat de informatie op de websites van de energiebedrijven inmiddels sterk is verbeterd. Daarom verlegt ACM de komende periode de focus naar andere vormen van informatie die energiebedrijven aan hun klanten bieden, zoals bij telemarketing.

Bron: ACM